V moderní společnosti je efektivní práce s veřejností důležitým nástrojem pro úspěšnou činnost v ekologické výchově. Přístup k nejrůznějším cílovým skupinám a získávání účastníků pro určitá témata jsou možné jen díky profesionální práci s médii. To platí především v regionálním měřítku a obzvláště při přeshraniční komunikaci. Úspěšná organizace veřejných akcí vzdělávacího charakteru, ale i účinná prezentace vlastních nabídek vyžadují cílené představení v médiích a k tomu účelu je – v nejlepším případě – potřebný partnerský přístup k tisku a rozhlasu.

Tyto a jiné otázky chceme na konferenci tematizovat. O struktuře světa novin a televize budou informovat mediální profesionálové, kteří také poskytnou tipy pro úspěšnou práci s veřejností v oblasti ekologické výchovy.

Konference se koná dne 23.4.13 v Marienbergu – Rübenau a bude se zabývat možnostmi přeshraniční spolupráce středisek EVVO s regionálním tiskem a televizí. Účastníci konference se setkají se zástupci médií, seznámí se s jejich bezplatnými i placenými službami a budou mít možnost s nimi prodiskutovat své postupy. Jako obvykle bude konference doplněna o příklad dobré praxe.

Projekt Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách byl podpořen v rámci Iniciativy Společenství Ziel 3/Cíl 3 z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

[singlepic w=320 h=240 float=none]

[singlepic w=320 h=240 float=none]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook