Vzdělávací společnost Asista Most, Schola Humanitas a Technické služby Most společně realizují projektu s názvem „Přijedeme za vámi, aneb postupujme odpovědně.“

Cílem projektu je zprostředkovat individuální vzdělávání zejména občanům Ústeckého kraje týkající se odpovědného přístupu k životnímu prostředí, udržitelném rozvoji, zejména pak ekologické využívání zdrojů a ekologie v domácnosti a dále odpovědného spotřebitelského chování – zejména pak odpovědné spotřeby, produkce odpadů a třídění, recyklace. Mezi aktivity projektu budou patřit e-learningové kurzy (včetně možnosti sledování informací v mobilu), přednášky, semináře, venkovní vzdělávací dny v obcích, workshopy atp.

Naším cílem je především realizace následujících aktivit:

1) realizovat cykly přednášek a seminářů zaměřených na témata odpovědného přístupu k ŽP a odpovědného spotřebitelského chování ve městech Ústeckého a Středočeského kraje

2) realizovat vzdělávací dny v menších či hůře dopravně dostupných obcích s využitím mobilního vzdělávacího stanoviště, obsahové zaměření bude vždy respektovat lokální specifika (např. otázky lokálního topení, hospodaření s vodou, hnojiva, odpady aj.), vzdělávací dny budou obsahovat prezentace, diskuse, praktické ukázky

3) vytvořit e-learningové vzdělávací materiály, reflektující lokální specifikace v našem kraji spojené s možností vytištění vzdělávacích materiálů

4) realizovat e-learningové kurzy (úspěšní absolventi získají certifikát), témata budou pokrývat celou oblast zaměření projektu

5) propagovat témata spojená se zaměřením projektu prostřednictvím celokrajské informační kampaně (tiskové zprávy, vzdělávací. články, rozhlasové reportáže), a též s využitím vzdělávacího portálu, který bude obsahovat jak informační a vzdělávací materiály, tak anketní otázky či možnost prokliků a odkazů na další webové stránky vztahující se k daným tématům

6) realizovat celodenní venkovní workshopy se vzdělávacím programem, s exkurzí pro občany a spojené se soutěžemi a kvízy, jakož i výrobou předmětů z recyklovaných materiálů/odpadu, a to s využitím mobilního vzdělávacího stanoviště,

7) vytvořit podmínky pro udržitelnost projektových výstupů prostřednictvím spolupráce žadatele a partnerů

Nositelem projektu je vzdělávací společnost Asista, s.r.o. a partnery projektu je Schola Humanitas a Technické služby Most, a.s..

Projekt je realizován od 1.8. 2012 do 30.10. 2013 v rámci OP Vzdělávání pro konkurence schopnosti a je financován ESF a státním rozpočtem ČR.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook