SOŠ Schola Humanitas v Litvínově a Venkovský prostor o. p. s. Liberec připravili v rámci projektu Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách seminář na téma:

PŘÍRODA JAKO UČEBNICE

12. 12. 2012

LITVÍNOV, SCHOLA HUMANITAS

Seminář seznámí účastníky se zajímavými možnostmi, které přináší příroda ve výuce. Jak učit v terénu, na co při výuce v přírodě nezapomínat. Smyslové aktivity, aktivity rozvíjející spolupráci v kolektivu, využití přírodnin a jednoduchých pomůcek k ekologické výchově. Seminář proběhne současně s akcí Litvínovský Choroš. Účastníci semináře se po teoretické části zúčastní akce a v praxi vyzkoušejí některé aktivity.

Cílová skupina semináře: pedagogové 1. a 2. stupně ZŠ

Zahájení semináře ve 14:30 (zasedací místnost)

  • Přivítání účastníků akce (ředitel školy Mgr. Ladislav Turbák)

Teoretická část 15.00 – 17.00 hodin přednáška (aula Scholy Humanitas):

  • Jak učit v terénu, výběr místa, lokalizace, možnosti využití přírodnín a jednoduchých pomůcek (lektor Pavel Wolejník)
  • Metody pozorování, smyslové aktivity, aktivity rozvíjející spolupráci (lektor Michal Tarant)

Přestávka, malé občerstvení (zasedací místnost)

Praktická část 17.30 – 18:30 hodin, ukázky v rámci akce Litvínovský Choroš (areál Scholy Humanitas):

  • Ukázky aktivit s využitím přírodnin, týmové úkoly a spolupráce (lektor Pavel Wolejník)
  • Praktická část v rámci akce Litvínovský Choroš

Doplňující informace

  • Účast na semináři: bezplatná
  • Přihlášení: písemné (e-mailem) na viana@humanitas.cz nebo telefonicky na níže uvedených kontaktech; termín pro přihlášení: 10. 12. 2012
  • Stravování: pro účastníky semináře bude zajištěno drobné občerstvení (káva, čaj, minerální voda);

Další informace rádi poskytneme na:

Projekt Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách byl podpořen v rámci Iniciativy Společenství Ziel 3/Cíl 3 z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

[singlepic w=320 h=240 float=none]

[singlepic w=320 h=240 float=none]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook