SOŠ Schola Humanitas v Litvínově a Venkovský prostor o. p. s. Liberec připravili v rámci projektu Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách seminář na téma:

NENÍ NÁM TO JEDNO

18. 12. 2012

LESNÁ, VRC LESNÁ

globální problémy životního prostředí, možnosti řešení, globální problémy jako téma mimoškolních aktivit

Teoretická část 15.00 – 17.00 hodin přednáška:

  • Úvodní seznámení s problematikou globálních problémů – prezentace (lektor Mgr. Dana Waldsteinová)
  • Myšlenky podpory udržitelného rozvoje v mimoškolní výchově (lektor Michal Tarant)

Přestávka, malé občerstvení

Praktická část 17.30 – 18:15 hodin, ukázky v rámci akce Litvínovský Choroš:

  • představení metodické příručky a vzdělávacího programu Máme problém! Máte problém? (lektor Dana Waldsteinová)
  • ukázky aktivit
  • Představení aktivit v rámci vznikajícího Nového programu Junáka – metodická příručka Svět okolo nás (lektor Michal Tarant)
  • ukázky aktivit

Seminář seznámí účastníky s problematikou globálních problémů životního prostředí. Klade si za cíl rozšířit myšlenky podpory pozitivních kroků vedoucích ke změně v chování dětí a mladých lidí, vést k zájmu o problematiku globálních problémů, stavu a vývoje dnešního světa a to formou hledání a třídění aktuálních informací, ale i formou motivace vedoucí ke změně jejich postojů, případně i chování a jednání.

Doplňující informace

  • Účast na semináři: bezplatná
  • Přihlášení: písemné (e-mailem) na viana@humanitas.cz; termín pro přihlášení: 10. 12. 2012
  • Stravování: pro účastníky bude zajištěno drobné občerstvení (káva, čaj, minerální voda);

Další informace rádi poskytneme na:

Projekt Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách byl podpořen v rámci Iniciativy Společenství Ziel 3/Cíl 3 z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

[singlepic w=320 h=240 float=none]

[singlepic w=320 h=240 float=none]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook