Schola Humanitas v Litvínově ve spolupráci se Školou obnovy venkova o. p. s. a Astronomickou společností Most připravuje projekt s pracovním názvem „ASTROFORFAL.“ Projekt financovaný EU počítá s přípravou a realizací vzdělávacích modulů, jednodenních návštěv ve školách a školských zařízeních a vícedenních pobytů v přírodě s důrazem na praktické vyučování.  Tématem projektu a hlavními pilíři jsou nejstarší přírodní vědy a obory – Astronomie a Sokolnictní, novější atraktivní a zajímavá témata, např. svět mravenců (Myrmekologie), svět vody (Hydrologie) aj.
Rádi bychom vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku, sloužícího k získání informací nutných pro analýzu potřebnosti našeho záměru. Dotazník je naprosto anonymní. Získaná data a informace budou sloužit k přípravě projektu, který si klade za cíl zohlednit Vaše potřeby a naší nabídku, aby pro Vás a Vaše žáky byl co nejpřijatelnější.
Projekt připravujeme pro žáky druhého stupně základních škol. Rádi bychom tímto záměrem navázali na úspěšný projekt s názvem Ekologická měření v praxi, odborné kompetence žáků (webové stránky projektu), který jsme realizovali v letech 2009 – 2011.
Děkujeme za spolupráci,
Ing. Michal Tarant
SOŠ Schola Humanitas Litvínov

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook