Projekt Pestrý – Bunt bilancuje

Na realizaci projektu Pestrý – Bunt se podílí celkem tři organizace. SOŠ Schola Humanitas Litvínov, Naturschutzzentrum Erzgebirge u Annabergu a tepličtí ochránci přírody ZO ČSOP Fergunna.  Společným zájmem je zviditelnit a pomoci Krušným horám, zejména v oblasti biodiverzity.
V projektu jsou také zapojeni i žáci českých a německých škol. Projekt klade důraz na praktické činnosti, exkurze, aj. Hlavním cílem projektu je zvelebit Krušné hory a dokázat lidem, že je zde plno krás, které si zaslouží péči a zájem turistů.
SOŠ Schola Humanitas se podílí v projektu následujícími aktivitami:
  • pořádá čtyřkolou korespondenční soutěž pro základní školy na téma Voda/Les. V tuto chvíli aktivně soutěží přes 20 škol, které pravidelně zasílají vyplněné otázky.
  • další aktivitou je pořádání pobytů pro české a německé žáky. První pobyt proběhl ve dnech 14.10. – 20. 10. 2011 v Naturschutzzenturm Erzgebirge, kde se setkalo 15 studentů Scholy Humanitas s výběrem žáku z německých škol.
V roce 2012 nás čekají další zajímavé aktivity:
  • na konci února proběhnou Česko/Německé expedice ve třídách (dvou  českých  a dvou německých základních škol)
  • 23. března je naplánována Zimní Olympiáda a vyhlášení vítězů žákovské soutěže na téma voda
  • 10. 4. -15. 4. se opět setkají studenti z prvního pobytu Vodní světy tentokrát na české straně
  • 3. května náš čeká exkurze lokalit prstnatce bezového na české straně Krušných hor
  • na konci května proběhnou česko-německé expedice ve třídě.
V projektu nás dále čeká putovní výstava, setkání partnerů, exkurze na německé straně a také nová žákovská soutěž na téma les.

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu Pestrý – Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných horách.

Quo vadis deserta – projekt Nové cesty /NC-prog. II./

Výukový modul Quo vadis deserta, který byl v rámci projektu Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách vytvořen jako druhý v pořadí se překlenul do své druhé poloviny. Od začátku října byl realizován v ZŠ Masarykova Krupka a ZŠ Husova Podbořany. Výukovým modulem do této chvíle prošlo 56 žáku.
Program modulu je připraven ještě pro 3. ZŠ Litvínov a ZŠ Školní Chomutov.
Cílem modulu je přiblížit žákům základních škol problematiku elektroodpadů. Na čtyřech setkáních, vždy po dvou až třech hodinách, se žáci dovědí nejen to, z čeho se skládá jejích mobilní telefon a z jakých koutů naší planety se dováží suroviny na výrobu jednoho mobilního telefonu a  jaké je další využití materiálu po jeho recyklaci, ale také o jiných elektro spotřebičích které doprovázejí náš všední život.
Věděli jste, že po recyklaci ledniček nebo mrazniček se z materiálu, který obsahují, dělá zahradní nábytek? Ne? Tak i toto téma se při projektových hodinách řeší. Nové cesty jsou projektem, který podporuje aktivní vyučování. Při této formě nesmí chybět ani samostatná práce žáků. Žáci obdrží např. tabulku, do které zapisují výsledky ankety realizované v dané škole, městě či obci. Zpracované výsledky ankety poté zveřejňují žáci na svém informačním panelu, který je vystaven v prostorách škol a žáky v rámci projektu zpracován.
Projekt Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách byl podpořen v rámci Iniciativy Společenství Ziel 3/Cíl 3 z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Česko/Saská soutěž Vodní světy

Součástí projektu Pestrý – Bunt je korespondenční soutěž pro základní školy na téma Voda.  Soutěž má 4 a soutěžící jsou rozděleni do dvou kategorií (první a druhý stupeň).
První kolo soutěže bylo vyhlášeno 26. 9.2011, poslední pak bude zahájeno dne 5. 1. 2012.
Hlavním cílem soutěže je zpestřit výuku. To, že se náš cíl daří, dokazují školy, které se této soutěže zúčastňují již několik let. Odpovědi na otázky žáci mohou vyhledat na internetu nebo v literatuře.
V kategorii první stupeň soutěží třída sama za sebe, jedná se o kolektivní práci. Druhý stupeň je individuální a jednotliví žáci soutěží o pobyt zdarma v Německu, který bude zaměřen na odborné a volnočasové aktivity.
Od vyhlášení soutěže s námi soutěží přes 500 žáků. Stále je možnost se do naší soutěže přihlásit, otázky si stáhnout z našeho webu a vyplněné poslat poštou na naší adresu.

Akce je realizována v rámci projektu Pestrý – Bunt, Přátelé biodiverzity v Krušných horách.

GLOBE – hydrologická měření

Žáci Scholy Humanitas se aktivně zabývají hydrologickými měřeními v rámci programu GLOBE. Jednou týdně odebírají vzorky vody z Bílého potoka a poté je zkoumají v chemické laboratoři školy.
Cílem shromažďování těchto dat je celosvětové porovnávání a zkoumaní kvality vody ve světě. Výsledky si pro odborné účely uchovává americká NASA, která je také garantem programu GLOBE.

EVVO den pro ZŠ Braňany

Skupina žáků druhého stupně a jejich pedagogové využili naší nabídku CEV VIANA. V rámci environmentálních dnů navštívili 22. 12. 2011 Scholu Humanitas.

Pro žáky byly připraveny dva moduly: Mikroskopování a Toulky s GPS. V modulu mikroskopovaní si k pozorování připravili vlastní preparát a v druhé části hodiny zkoumali a pozorovali preparáty trvalé. Druhý modul Toulky s GPS probíhal v blízkém okolí školy. Žáci se naučili pracovat s přístrojem GPS, dostali pracovní list a měli za úkol vyhledávat trasové body a řešit zadané úkoly.
I Vaše škola má možnost využít naší nabídky EVVO dnů. Moduly si můžete vybrat dle vašeho uvážení a my uděláme vše pro Vaši spokojenost.