SOUTĚŽ Voda, jak ji neznáte 2012

Schola Humanitas Litvínov a Centrum ekologické výchovy Viana při Schole Humanitas v Litvínově vyhlásili ve spolupráci s vodárenskými společnostmi regionu k tomuto výročí fotografickou soutěž, která v letošním XIII. ročníku probíhá pod názvem „Voda, jak ji neznáte“.

Soutěž má již mezinárodní ambice.  V minulém roce se do soutěže zapojila více než stovka autorů z celé České republiky, ale také ze Slovenska a Saska. Celkem bylo zasláno 260 fotografií do tří kategorií soutěže.

Výherci soutěže se mohou těšit na hodnotné ceny.

Globe – projekt se zajímavou činností

Díky programu Globe, mají studenti možnost rozvíjet své odborné poznatky přímo v praxi. Letos se přihlásilo 16 studentů, kteří si mezi sebou rozdělili moduly: meteorologie (denní měření), hydrologie (týdenní měření) a pedologie (měsíční měření).

Za tyto aktivity je za dgfev online casino odměnu čeká společné setkávání v čajovnách, jarní víkendový výlet dle jejich volby, výpomoc se školou od našich lektorů a hlavně účast v mezinárodním projektu s norskou školou Den franske skolen Oslo. Jde o prestižní školu kde vyučování všech předmětů probíhá ve francouzštině. Studuje v ní více než 650 žáků ze 40 zemí.

Na fotografiích ukázka práce jednoho pedologického týmu.

GLOBE rozjíždí pedologii

Ve středu 23.11.2011 proběhla první schůzka žáků naší školy kteří se podílejí na programu GLOBEv oblasti pedologie. Během hodiny jsme se rozdělili na dvě akční skupiny. Každá skupina bude mít na starosti jedno území (tzv. pixel), kde bude zkoumat a zjišťovat nové informace a zajišťovat měření a pozorování.

První schůzka proběhla ještě v učebně, ty další však již budou přímo v terénu.

Žáci v Podbořanech zatočili s elektroodpadem /NC-prog. II./

V pondělí 21. listopadu proběhl v ZŠ Podbořanech projektový den, jež je součástí vzdělávacího cyklu „Quo vadis deserta“ v rámci projektu Nové cesty v ekologické výchově v Sasku a Čechách.

Vybraní žáci sedmých a osmých tříd, kteří se účastní programu Quo Vadis Deserta, prošli třetí, tzv.  „třídní,“ projektovou části.

Třetí blok se skládá z projektu, kdy žáci vyrábějí informační panel, který je pak vystaven ve škole a jeho náplní je  přiblížit ostatním spolužákům problematiku elektroodpadů. Žáci vyrábí svůj výrobek z kartonů, polystyrénu, ale také třeba z použitých a vysloužilých elektro zařízení.

Projekt Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách byl podpořen v rámci Iniciativy Společenství Ziel 3/Cíl 3 z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.