SOŠ Schola Humanitas a Venkovský prostor o. p. s. Liberec připravili v rámci projektu Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách seminář na téma:

ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A S TÍM SOUVISEJÍCÍ GLOBÁLNÍ VLIVY NA ČLOVĚKA V JEHO POZEMSKÉM ALE I KOSMICKÉM PROSTŘEDÍ

Teoretická část 9.00 – 11.30 hodin přednáška:

 • uvědomění si spojitosti mezi vznikem vesmíru, vznikem člověka (základní antropický princip), existencí sluneční soustavy s klíčovou rolí Slunce pro život člověka a vývoj Země na příkladech poznávání vesmíru člověkem.
 • Druhy znečištění – ovzduší, světelné znečištění, problematika ozónu v atmosféře,
 • Možné scénáře vývoje (znečištění) atmosféry Země (jev El Niño, globální oteplování apod.) nejen na planetě Země ale i na ostatních planetách sluneční soustavy
 • Metody pozorování, praktické zkušenosti, astronomie a meteorologie

Praktická část 12.30 – 17 hodin poznávací exkurze:

 • Planetárium Most – Konec světa v roce 2012 nebude, aneb všechno tady už jednou bylo
 • Hvězdárna Most na Hněvíně – pozorování slunce, sluneční aktivity, aneb co všechno na Slunci vidíme?

Seminář seznámí účastníky se základními pojmy, orientací a zákonitostmi v oboru astronomie se zaměřením na planetologii (nauka o vzniku, vývoji a poznávání planet) ve vztahu k Zemi. Vysvětleny budou související základní pojmy a souvislosti mezi Sluncem a Zemí v jejím současném stádiu vývoje životního prostředí (geosféry). Seznámí se s nejnovějšími poznatky o životním prostředí na ostatních planetách a nejen ve sluneční soustavě a tím pochopí základní principy jedinečnosti života na Zemi.

Doplňující informace

 • Účast na semináři: bezplatná
 • Přihlášení: písemné (e-mailem) na viana@humanitas.cz; termín pro přihlášení: 23. 05. 2011
 • Kapacita účastníků: max. 30 osob
 • Stravování: pro účastníky bude zajištěno drobné občerstvení (káva, čaj, minerální voda); v případě zájmu o oběd (není hrazen), prosíme, o závazné uvedení do přihlašovacího e-mailu (cena 52,- Kč)
 • Doprava: teoretická část semináře se uskuteční v Litvínově, účastníci se dopraví na místo konání samostatně; na praktickou část semináře bude pro účastníky zajištěn mikrobus (Litvínov – Most – Litvínov)

Dokument

Projekt Nové cesty pro ekologickou výchovu v Sasku a Čechách byl podpořen v rámci Iniciativy Společenství Ziel 3/Cíl 3 z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

[singlepic id=13 w=320 h=240 float=none]

[singlepic id=18 w=320 h=240 float=none]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook