Centrum ekologické výchovy VIANA při SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas v Litvínově ve spolupráci s Astronomickou společností v Mostě a mosteckými skauty vyhlásilo šestý ročník soutěže pro třídní kolektivy s názvem „Život kolem nás“.

V soutěži byla pro děti připravena desítka úkolů, doplňovaček, křížovek či vyhledávání z nejrůznějších zdrojů ve 4. kolech. Soutěžící své odpovědi zasílali pořadateli soutěže. Výsledky se následně hodnotila porota soutěže. Během soutěže vzniklo mnoho zajímavých básniček, obrázků a přání přírodě.

A výsledky soutěže? Všechny třídy byly velmi vyrovnané, do poslední chvíle hrál roli každý bod a půl bod.

  • na 1. místě se shodně umístila třída 5. C Masarykova ZŠ a MŠ Krupka a 4. +5. tř. ZŠ Ročov s počtem 175 bodů.
  • druhé místo patří třídě 5. A ze 7. ZŠ Most J. Arbese s počtem 174,5 bodu.
  • na třetím místě se nachází opět dvě třídy: žáci z 5. A ZŠ a MŠ 17. Listopadu, Chomutov a žáci 5. A ze školy Bílina Lidická s počtem 173 bodů.

S čím se soutěžící museli potýkat? Soutěžící měli za úkol správně odpovědět na otázky zadané v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, třídění odpadu, ochrany vody a vzduchu, lesa či půdy a vzácných živočichů. Partner soutěže – Astronomická společnost Most připravila zajímavé úkoly také v oblasti Astronomie a děti vyhledávaly informace o naší Planetě či dalších tělesech ve Sluneční soustavě a ve vesmíru. Mostečtí skauti přichystali úkoly s vybarvováním rostlin, luštění šifer, nebo úkoly z dopravní znalosti.

To vše je „Život kolem nás“, soutěž, které se zúčastnila 63 třídních kolektivů, 3.- 5. ročníků ZŠ s 1000 dětmi ze 23 škol z celého Ústeckého kraje. Vyhlášení výsledků a předání cen vítězným třídním kolektivům proběhne během měsíce května a června 2011.

Centrum ekologické výchovy VIANA je jediným ekologickým centrem, které se zabývá přístupem k ochraně životního prostředí na Mostecku, pořádá výukové a vzdělávací programy pro mateřské, speciální a základní školy Mostecka, organizuje soutěže k problematice EVVO a pracuje s veřejností.

CEV VIANA připravuje další akce na školní rok 2011/2012:

  • 13.ročník fotografické soutěže s tématikou vody
  • 4.ročník soutěže pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ „Ekologická stopa“
  • 6.ročník soutěže pro žáky 3.-5.tříd ZŠ „Život kolem nás“
  • environmentální a projektové dny pro základní školy v Litvínově
  • širokou nabídku výukových a vzdělávacích programů s tématikou životního prostředí pro široké spektrum cílové skupiny
  • zapojení do environmentálních projektů
  • soutěžní projekt  NEJ, NEJ, NEJ 2012

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook