Soutěž Život kolem nás pokračuje. V tomto článku naleznete soutěžní sadu otázek pro druhé kolo.

A opět pro vás naši lektoři připravili několik úkolů týkajících se života okolo nás a to ze všech možných koutů. V tomto kole soutěžních otázek si procvičíme například postřeh na cestě do školy, vyzkoušíme si znalosti o stromech, květinách, ale i o odpadcích. Připraveno je také několik zimních hádanek. K zodpovězení soutěžních otázek můžete využít všechny možné dostupné zdroje (knihy, příručky, atlasy, mapy nebo internet).

Na všechny odpovědi se již nyní těšíme!

Hodně štěstí přeje kolektiv Centra ekologické výchovy VIANA.

Zadání 2.kola soutěžních otázek

Odpovědi zasílejte na kontaktní adresu uvedenou v zadání. Termín pro zaslání je: 28.2.2011

Facebook