Soutěž je vhodná pro věkovou kategorii dětí 3. – 5. třídy 1.stupně základních škol.

V soutěži budou otázky k zamyšlení nad tím, jak se běžný člověk chová, jak pomáhá životnímu prostřední, co by mohl udělat pro jeho zlepšení, jak by mohl přírodě pomoci a ulehčit jí od škodlivých látek, ale i otázky o vodě, o odpadech o stravování atd. Otázky soutěže souvisí s předměty prvouka, přírodověda a přírodopis, popř. občanská nauka nebo zeměpis, či školních seminářů zaměřených na poznávání životního prostředí a přírody.

V minulém ročníku soutěž úspěšně ukončilo celkem 1792 dětí, které soutěžily v rámci 52 třídních kolektivů ze základních škol z celého Ústeckého kraje. Více informací můžete získat na webových stránkách soutěže http://www.humanitas.cz/viana

Velmi pěkné ceny pro první místa v obou kategoriích budou předány osobně pracovníkem CEV VIANA do 20.6.2011

PRAVIDLA SOUTĚŽE:

 1. soutěž organizuje Centrum ekologické výchovy VIANA při Schole Humanitas Litvínov
 2. pro účast v soutěži je nutné se včas přihlásit, mít možnost stahování otázek na internetu a mít možnost otázky vytisknout
 3. je potřeba se zaregistrovat vyplněním a zasláním přihlášky na adresu uvedenou na konci těchto pravidel
 4. soutěžit mohou třídní kolektivy 1. stupně ZŠ /3 – 5 třídy/
 5. do soutěže budou přijati pouze soutěžící přihlášení do 30. 11. 2010
 6. počet soutěžních třídních kolektivů z jedné základní školy není omezen
 7. soutěž probíhá od 15. 12. 2010, poslední kolo otázek bude vyhlášeno v březnu 2011
 8. soutěžící dostanou v průběhu soutěže celkem 4 balíčky soutěžních otázek a úkolů, které budou muset splnit a odpovědi zaslat do CEV VIANA na adresu: Centrum ekologické výchovy VIANA při Schole Humanitas, Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov
 9. soutěžní otázky budou zveřejňovány POUZE!!! na internetové adrese www.humanitas.cz/viana
 10. otázky budou zveřejněny vždy do 15. dne v měsíci (tj. do 15. 12., 15. 1., 15. 2., 15. 3.)
 11. odpovědi budou zaslány klasickou poštou ! ! ! nejpozději do konce následujícího měsíce (31. 1., 28. 2., 31. 3., 30. 4.), rozhoduje poštovní razítko uvedené na obálce
 12. pedagogický dozor smí napovědět pouze v nezbytně nutné míře v rámci znalostí daných výukou
 13. hodnoceni budou pouze ti, kteří zaslali odpovědi ve všech 4 kolech soutěže

Výsledky soutěže budou zveřejněny na našich internetových stránkách www.humanitas.cz/viana

Jak to dopadlo v minulém roce?

 • Soutěž připravila Schola Humanitas a Centrum ekologické výchovy VIANA ve spolupráci s Astronomickou společností v Mostě a Dětskou organizací SKAUT v Mostě.
 • Záštitu nad soutěží převzal člen Rady Ústeckého kraje Ing. Petr Jakubec.
 • V soutěži bylo pro děti připraveno desítky úkolů, doplňovaček, křížovek či vyhledávání z nejrůznějších zdrojů ve 4. kolech. Soutěžící své odpovědi zasílali pořadateli soutěže. Výsledky se následně zabývala porota soutěže.
 • S čím se soutěžící museli potýkat? Soutěžící měli za úkol správně odpovědět na otázky zadané v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, třídění odpadu, ochrany vody a vzduchu, lesa či půdy a vzácných živočichů. Partner soutěže – Astronomická společnost Most připravila zajímavé úkoly také v oblasti Astronomie a děti vyhledávaly informace o naší Planetě či dalších tělesech ve Sluneční soustavě a ve vesmíru. Mostečtí skauti zase připravili luštění šifer, úkoly z tábornických znalostí nebo první pomoc.
 • Centrum ekologické výchovy VIANA je jediným ekologickým centrem, které se zabývá přístupem k ochraně životního prostředí na Mostecku, pořádá výukové a vzdělávací programy pro mateřské, speciální a základní školy Mostecka, organizuje soutěže k problematice EVVO a pracuje s veřejností.

CEV VIANA připravuje další akce na školní rok 2010/2011:

 • 12.ročník fotografické soutěže s tématikou vody
 • 3.ročník soutěže pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ „Ekologická stopa“
 • 6.ročník soutěže pro žáky 3.-5.tříd ZŠ „Život kolem nás“
 • Environmentální dny pro základní školy v Litvínově
 • Nabídku pětadvaceti výukových a vzdělávacích programů s tématikou životního prostředí pro široké spektrum cílové skupiny
 • Akce na klíč pro školy a školská zařízení
 • Projektové dny pro školy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Facebook